Architectuur

Margaretha's Hoeve is de meest zuidelijke oude hoeve in Noord-Holland. Het is een hoeve zoals deze na de drooglegging van het Haarlemmermeer gebouwd werden: robuust, als pioniers in het kale landschap. Indertijd moet de rijzige kap ver boven het vlakke landschap uitgestoken hebben, als richtpunt in de eindeloze vlakte van klei.

Inmiddels is het polderlandschap ten dele veranderd. Achter de hoeve is een natuurgebied aan het ontstaan, langs de vaart is meer bedrijvigheid gekomen en het gebied is door uitvalswegen ontsloten.

Daniel Didden van Mulleners + Mulleners is de architect van het plan. Wat inspireerde hem en hoe heeft hij ervoor gezorgd dat woonkwaliteit voorop staat? Daniel vertelt.
Toch is dit een bijzonder gebied: als je er rondloopt voel je dat je echt "buiten" bent, beschut door windsingels en lage begroeiing. De hoeve staat er nu als een prachtig ijkpunt van historie bij en is de voornaamste blikvanger in de buurt. Oorspronkelijk stonden dit soort hoeves solitair in het landschap, maar omdat er zoveel ruimte beschikbaar is waar men ook naar beschutting zocht zijn uitbreidingen rond de boerderij in de vorm van "boerenclusters" een logische keuze. Dit geeft de gelegenheid de boerderij op zijn eigen royale "groene voet" te laten zien dat het historische grond is, terwijl de nieuwe clusters ingepakt in groen beschutting in het (nog steeds soms ruige) landschap. 

Het plan voorziet in bescheiden bebouwing aan de Hoofdvaart op royale groene percelen (in lijn en met respect voor de boerderij) en daarachter een tweetal nieuwe clusters gecentreerd rond een autoluw plein met elk ruimte voor een collectieve moestuin. Daarnaast wordt tussen de clusters een boomgaard aangelegd en een gezamenlijke ruimte voor alle bewoners waardoor ruimte ontstaat voor sociale initiatieven en de nieuwe bewoners binding met hun buren en het bijzondere karakter van het buurtje gaan voelen.

De kracht van het plan zit in het verbinden van nieuw en oud, in maat en schaal maar ook in materiaal- en kleurgebruik. Als uitgangspunt is gekozen de oude boerderij als leidend te nemen en dit de meest voorname woning te maken. Dit vraagt van de bebouwingen van de naastgelegen clusters om niet te domineren over de boerderij en qua schaal "horig" aan de boerderij te zijn. Dit betekent dat in het plan woningen met lage goten, royale kappen ontworpen zijn die doen denken aan "boeren volumes". Ook al is de gevel van de boerderij op het eerste gezicht eenvoudig, toch is deze rijkelijk gedecoreerd met spekbanden en rollagen. "Boerenchique" heet het, uit een tijd waarin materiaal kostbaar was en arbeid goedkoop. 
 
De volumes worden met deze middelen allemaal uniek ontworpen, maar wel in samenhang. De groene "aankleding" in de vorm van hagen en begroeide schermen trekt als een strik de buurt aan elkaar.

Menu